Day Week Month Year  

No. User Nick Name Solved Submit Ratio
101
网络2001王政阳
51.08%
102
玛卡巴卡不会开叮叮车
36.60%
103
zzx
34.13%
104
网络2002 迪丽菲拉
74.47%
105
44.87%
106
坐标Beita
26.32%
107
废物老王
35.98%
108
网络2002徐舒杭
52.76%
109
210X 李一丰
48.55%
110
何晴吉
41.88%
111
网络2002罗豪盛
45.21%
112
网络2001钱鸿斌
35.68%
113
网络2001张丽君
34.74%
114
潘高辉
32.51%
115
张亚飞
31.73%
116
网络2002 常顺
56.52%
117
三生有幸。
46.38%
118
Amazon alpha
43.24%
119
网络2001施晨露
40.51%
120
大梦成空
36.99%
121
网络2002王义铨
73.26%
122
网络2001 李玉婷
53.85%
123
张鑫宇
44.06%
124
物联2002赵晨昊
44.93%
125
网络2001刘宏玲
41.33%
126
物联1902 张启琛
49.59%
127
一袭白衣染点血
43.88%
128
温学特
64.52%
129
沈安妮
48.39%
130
soft亲爹
45.45%
131
夏和是小和
40.54%
132
网络2002王睿杭
33.33%
133
网络2002周佳乐
32.61%
134
奥王奥里给
24.90%
135
物联2002许茹钢
56.19%
136
卖鱼哥王雷
38.56%
137
赵晨光
31.55%
138
剃光头
38.16%
139
网络2002洪方仁
49.14%
140
嘟嘟嘟
70.00%
141
应杭展
47.46%
142
很菜
61.11%
143
网络2001窦永皓
56.84%
144
我隔壁老周又回来了
56.25%
145
物联2002李雨泽
29.19%
146
Sakura
28.27%
147
我是故意的
48.18%
148
200319200224
46.90%
149
45.69%
150
为梦上京城
26.77%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500